Vizitë në Medresenë e Kavajës nga Drejtoresha e Zyrës Arsimore Durrës

09/01/2015 Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore Durrës Znj. Lindita Muka bëri një vizitë në ambjentet e Medresesë së Kavajës bashkë me tre inspektore të arsimit. Ata panë nga afër ambjentet e shkollës. Drejtoresha u njoh me aktivitetet që janë zhvilluar dhe me planet që kanë për aktivitetet në të ardhmen. U fol rreth objektivave që ka shkolla me nxënësit për të ardhmen. Drejtoresha përgëzoi nxënësit dhe mësuesit për medaljet e marra në olimpjadat që janë zhvilluar në Amerikë dhe Azerbajxhan. Ky është një nder për shkollën tonë, dhe Ne si staf i shkollës jemi shumë të nderuar për këtë vizitë.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC