Vizitë në Universitetin Bedër

Disa nxënës nga klasa e 12-të bënë një vizitë në universitetin Bedër. Atje nxënësit u informuan rreth universitetit dhe degëve që ai disponon. Kjo nismë bëhët për ti dhe një vizion sa më të qartë dhe të lartë maturantëve.

 

Vizie_ne_Universit (8) Vizie_ne_Universit (7) Vizie_ne_Universit (5) Vizie_ne_Universit (4) Vizie_ne_Universit (3) Vizie_ne_Universit (2) Vizie_ne_Universit (1)