Zyra e Marrëdhënieve me Publikun ne Ambasadën Amerikane viziton Medresenë e Tiranës

Drejtori  i shkollës z.Omer Calis i dha informacione të përgjithshme në lidhje me shkollën duke thënë: Tradita e Medreseve në Shqipëri krahas rolit të rëndësishëm që ka luajtur në historinë e Shqipërisë, po luan një rol të rëndësishëm në zotërimin mirë të lëndëve fetare dhe lëndëve moderne si dhe në formimin  e njerëzve  që e kanë kuptuar ashtu sic duhet fenë Islame. Gjithashtu u theksua se ky model njerëzish përbën themelin e harmonisë në shqipëri dhe në botë përballë të gjitha grupeve radikale.

Shefi  i zyrës së marrëdhënieve me publikun z.Ryan J. Roberts shprehu kënaqësinë e tij  dhe shtoi se ështe i hapur për cdo lloj bashkëpunimi me Medresenë e Tiranës. Më pas programi vazhdoi në sallën e konferencave ku z. Ryan J. Roberts prezantoi për nxënëset e medresesë temën ”Legjendat dhe të vërtetat”  në Arsimin Amerikan.

 

Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (16) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (15) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (14) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (13) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (12) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (11) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (10) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (9) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (8) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (7) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (6) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (5) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (4) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (3) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (2) Zyra e Marredhenieve me Publiken ne Ambasaden Amerikane ka vizituar ne Medresene e Tiranes (1)